Thúc đẩy tăng trưởng cho các nhãn hàng trên thương mại điện tử
YouNet cung cấp gói dịch vụ theo dõi và phân tích dữ liệu Thương mại điện tử để giúp các nhãn hàng
Lập kế hoạch - Theo dõi - Cải thiện hiệu suất vận hành.
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH TMĐT

Phân tích theo yêu cầu của thương hiệu

Giải pháp của chúng tôi được phân chia thành các gói dịch vụ linh hoạt, tuỳ biến cho nhiều nhu cầu phân tích của các nhãn hàng.

Dịch vụ cơ bản

Đạt được những thông tin quan trọng về thị trường và ngành hàng, tổng hợp và đánh giá các phân khúc tăng trưởng, tạo điều kiện cho việc xây dựng các chiến lược thương mại điện tử có tác động lớn nhằm hỗ trợ quá trình lập kế hoạch chiến lược.

Dịch vụ nâng cao

Báo cáo phân tích chi tiết được tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể của thương hiệu, nhằm cung cấp những hiểu biết sâu sắc và giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến thương hiệu.

THEO DÕI TĂNG TRƯỞNG THƯƠNG HIỆU VÀ NGÀNH HÀNG
Tìm hiểu thông tin chi tiết về thị trường, xác định động lực tăng trưởng của ngành và thương hiệu, đánh giá hiệu suất bán hàng của đối thủ cạnh tranh để cho phép xây dựng kế hoạch thương mại điện tử phù hợp.
 • Xu hướng thị trường: Giành lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng thông tin hành động trong ngành.
 • Danh mục và phân khúc sản phẩm: Phân loại ngành và sản phẩm dựa trên độ tuổi, phổ biến, tính năng và giá. Cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường & đối thủ.
 • Hiệu suất thương hiệu: Xác định thương hiệu và dòng sản phẩm ảnh hưởng đến tăng trưởng hoặc suy giảm của thị trường và ngành.
PHÂN TÍCH DANH MỤC SẢN PHẨM
Đánh giá đúng hiệu suất bán hàng, thị phần, giá và chiến lược khuyến mãi của toàn bộ danh mục thương mại điện tử của thương hiệu và của đối thủ cạnh tranh.
Các báo cáo cung cấp cái nhìn sâu về thị trường TMĐT bổ sung cho việc lập kế hoạch và thực thi:
 • Phân tích danh mục sản phẩm: Các điểm nổi bật về hiệu suất kinh doanh của các sản phẩm nằm trong danh mục của thương hiệu so với các đối thủ cạnh tranh trên sàn Shopee và Lazada.
 • Phân tích khoảng giá: Điểm nổi bật về chiến lược giá, khuyến mãi và hiệu suất kinh doanh trong tháng / trong sự kiện cụ thể / trong từng mùa.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM MỚI RA MẮT
Phân tích các sản phẩm mới tung giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường và sức mua trong ngành, tối ưu hoá hiệu quả và tạo lợi thế cạnh tranh.
 • Hiểu rõ mức độ thành công: Sản phẩm vừa tung đóng góp doanh thu ra sao cho ngành hàng, cho thương hiệu và cho các sản phẩm cạnh tranh trong cùng phân khúc.
 • Tối ưu hoá hiệu quả: Theo dõi và phân tích những hoạt động khuyến mãi nào mang lại doanh số cao cho sản phẩm vừa tung, mang lại kinh nghiệm cho những lần tung sản phẩm sau.
PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ HIỂN THỊ CỦA THƯƠNG HIỆU TRÊN E-COMMERCE
Đo lường hiệu quả và sức mạnh hiển thị của một thương hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử, so sánh trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh.
Đầu tư cho quảng cáo hiển thị hiệu quả hơn khi có insights từ các báo cáo:
 • Đo lường hiệu quả hiển thị: Khả năng cạnh tranh về hiển thị trong các sự kiện lớn. Khả năng cạnh tranh về hiển thị so với các đối thủ cạnh tranh. Đánh giá hiệu quả từ khóa.
 • Theo dõi Banner: Đo lường, phân tích mức độ hiệu quả chương trình quảng cáo của các nhãn hàng.
ĐÁNH GIÁ PHẢN ỨNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ TRẢI NGHIỆM MUA SẮM VÀ SẢN PHẨM
Nâng cao trải nghiệm khách hàng với sự hỗ trợ của khoa học dữ liệu.
 • Đánh giá nhận xét khách hàng: trải nghiệm của khách hàng đối với nhãn hàng so với đối thủ để phát hiện ra điểm mạnh yếu, từ đó cải thiện chất lượng vận hành và có phương án truyền thông phù hợp.
 • Phân tích & cảnh báo khi có review xấu xuất hiện trên gian hàng của nhãn hàng và của các đơn vị bán lẻ.
 • Đánh nhãn và phân loại product attributes để tìm ra người mua hàng thường xuyên feedback những nội dung gì về sản phẩm và shop bán hàng.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Thúc đẩy tăng trưởng cho các nhãn hàng trên thương mại điện tử YouNet cung cấp gói dịch vụ theo dõi, phân tích dữ liệu Thương mại điện tử để giúp các nhãn hàng
Lập kế hoạch - Theo dõi - Cải thiện hiệu suất vận hành

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH TMĐT

Phân tích theo yêu cầu của thương hiệu

Giải pháp của chúng tôi được phân chia thành các gói dịch vụ linh hoạt, tuỳ biến cho nhiều nhu cầu phân tích của các nhãn hàng.

Dịch vụ cơ bản

Đạt được những thông tin quan trọng về thị trường và ngành hàng, tổng hợp và đánh giá các phân khúc tăng trưởng, tạo điều kiện cho việc xây dựng các chiến lược thương mại điện tử có tác động lớn nhằm hỗ trợ quá trình lập kế hoạch chiến lược.

Dịch vụ nâng cao

Báo cáo phân tích chi tiết được tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể của thương hiệu, nhằm cung cấp những hiểu biết sâu sắc và giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến thương hiệu.

THEO DÕI TĂNG TRƯỞNG THƯƠNG HIỆU VÀ NGÀNH HÀNG

Tìm hiểu thông tin chi tiết về thị trường, xác định động lực tăng trưởng của ngành và thương hiệu, đánh giá hiệu suất bán hàng của đối thủ cạnh tranh để cho phép xây dựng kế hoạch thương mại điện tử phù hợp.
 • Xu hướng thị trường: Giành lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng thông tin hành động trong ngành.
 • Danh mục và phân khúc sản phẩm: Phân loại ngành và sản phẩm dựa trên độ tuổi, phổ biến, tính năng và giá. Cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường & đối thủ.
 • Hiệu suất thương hiệu: Xác định thương hiệu và dòng sản phẩm ảnh hưởng đến tăng trưởng hoặc suy giảm của thị trường và ngành.

PHÂN TÍCH DANH MỤC SẢN PHẨM

Đánh giá đúng hiệu suất bán hàng, thị phần, giá và chiến lược khuyến mãi của toàn bộ danh mục thương mại điện tử của thương hiệu và của đối thủ cạnh tranh.
Các báo cáo cung cấp cái nhìn sâu về thị trường TMĐT bổ sung cho việc lập kế hoạch và thực thi:
 • Phân tích danh mục sản phẩm: Các điểm nổi bật về hiệu suất kinh doanh của các sản phẩm nằm trong danh mục của thương hiệu so với các đối thủ cạnh tranh trên sàn Shopee và Lazada.
 • Phân tích khoảng giá: Điểm nổi bật về chiến lược giá, khuyến mãi và hiệu suất kinh doanh trong tháng / trong sự kiện cụ thể / trong từng mùa.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM MỚI RA MẮT

Phân tích các sản phẩm mới tung giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường và sức mua trong ngành, tối ưu hoá hiệu quả và tạo lợi thế cạnh tranh.
 • Hiểu rõ mức độ thành công: Sản phẩm vừa tung đóng góp doanh thu ra sao cho ngành hàng, cho thương hiệu và cho các sản phẩm cạnh tranh trong cùng phân khúc.
 • Tối ưu hoá hiệu quả: Theo dõi và phân tích những hoạt động khuyến mãi nào mang lại doanh số cao cho sản phẩm vừa tung, mang lại kinh nghiệm cho những lần tung sản phẩm sau.

PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ HIỂN THỊ CỦA THƯƠNG HIỆU TRÊN E-COMMERCE

Đo lường hiệu quả và sức mạnh hiển thị của một thương hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử, so sánh trực tiếp với các đối thủ cạnh tranh.
Đầu tư cho quảng cáo hiển thị hiệu quả hơn khi có insights từ các báo cáo:
 • Đo lường sức mạnh hiển thị: Đo lường và giám sát tần suất hiển thị của thương hiệu trong các kết quả tìm kiếm, trên banner và flash sale của các sàn TMĐT.
 • Đo lường hiệu quả hiển thị: Khả năng cạnh tranh về hiển thị trong các sự kiện lớn. Khả năng cạnh tranh về hiển thị so với các đối thủ cạnh tranh. Đánh giá hiệu quả từ khóa.

ĐÁNH GIÁ PHẢN ỨNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ TRẢI NGHIỆM MUA SẮM VÀ SẢN PHẨM

Nâng cao trải nghiệm khách hàng với sự hỗ trợ của khoa học dữ liệu.
 • Đánh giá nhận xét khách hàng: trải nghiệm của khách hàng đối với nhãn hàng so với đối thủ để phát hiện ra điểm mạnh yếu, từ đó cải thiện chất lượng vận hành và có phương án truyền thông phù hợp.
 • Phân tích & cảnh báo khi có review xấu xuất hiện trên gian hàng của nhãn hàng và của các đơn vị bán lẻ.
 • Đánh nhãn và phân loại product attributes để tìm ra người mua hàng thường xuyên feedback những nội dung gì về sản phẩm và shop bán hàng.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hãy lên kế hoạch cho dự án mới

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn được tư vấn đầy đủ các giải pháp, dịch vụ của YouNet ECI, hãy liên hệ với chúng tôi.