Giới thiệu Case study
Nội dung chính
Lợi ích nhận được

XEM VIDEO

Giới thiệu Video Case Study:

Tìm kiếm nội sàn luôn là một nguồn dẫn traffic quan trọng cho các nhà bán hàng trên sàn e-com.

Tuy nhiên, phần lớn nhà bán chưa đánh giá đúng vai trò và hiểu rõ các bước phân tích hoạt động của kênh này.

Trong video: “Case Study: Thấu Hiểu & Cạnh Tranh Trên Kênh Tìm Kiếm Nội Sàn” chuyên gia Nguyễn Phương Lâm từ YouNet ECI sẽ phân tích dữ liệu kênh tìm kiếm nội sàn Shopee, Lazada. Từ đó, giúp nhãn hàng hiểu hành vi tìm kiếm và các yếu tố cần lưu ý khi tối ưu từ khóa.
ECOM INSIGHT
Phân tích và tối ưu kênh tìm kiếm nội sàn Thương mại điện tử.
INDUSTRY
Ngành hàng Nước xả vải.
YOUNET ECI SERVICES
Theo dõi và phân tích hướng tối ưu kết quả tìm kiếm (Search Ranking Analysis).

XEM VIDEO NGAY

Có gì trong video phân tích Case study "Thấu hiểu và cạnh tranh trên kênh tìm kiếm nội sàn từ YouNet ECI"

Section 1 - Search Behaviours Analysis: Mức độ phức tạp trong Hành vi tìm kiếm của người tiêu dùng trên sàn TMĐT

Section 2 - Search Competition: Hiểu khái niệm mới Share of Search - Top 3 nhãn hàng đang hiển thị như thế nào trên sàn Shopee

Section 3 - Keyword Research: Phân tích sâu nhóm từ khóa liên quan đến thuộc tính đặc trưng của ngành, nhãn hàng

Section 4 - Search Ranking Monitoring: Giải pháp theo dõi hiệu quả trên những từ khóa mà Brand đang chạy 

XEM VIDEO NGAY

Lợi ích nhận được từ bài phân tích Case Study

Hiểu đúng vai trò của kênh tìm kiếm nội sàn: Kênh Search đóng vai trò gì trong Branding?

Hiểu đúng hành vi tìm kiếm của người dùng trên kênh E-commerce

Cập nhật các khái niệm mới và các bước phân tích dữ liệu quan trọng khi tối ưu từ khóa nội sàn

Chinh phục kênh E-commerce: Thấu Hiểu & Cạnh Tranh Trên Kênh Tìm Kiếm Nội Sàn

ĐĂNG KÝ NGAY

Đăng ký nhận Video Case Study
Copyright 2024 YouNet Media, all rights reserved.
THÀNH VIÊN CỦA
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN